Egyetemi ombudsmannal a plágiumügyek ellen (1. rész)

A korábbiakban arról írtunk, milyen ügyekben segítheti az egyetemi ombudsman a diákokat az oktatók, illetve az egyetemi adminisztráció esetleges visszaéléseivel szemben. De miért lehet érdeke maguknak az egyetemeknek az ombudsman alkalmazása? Mikor dönt úgy egy egyetem vezetősége, hogy most már feltétlenül szükség van egyetemi ombudsmanra? Mondjuk egy csúnya plágiumügy után, amit akár el is lehetett volna kerülni. A Koppenhágai Egyetemen ugyanis ez történt.

Milena Penkowa

A történet főszereplője a most 42 éves Milena Penkowa, egy egykor ígéretesnek tűnő dán neurológus, aki 1998-ban szerzett orvosi diplomát a Koppenhágai Egyetemen. Penkowa 2001-ben ugyanitt nyújtotta be doktori disszertációját, amit azonban 2003-ban vissza kellett vonnia, bírálói ugyanis nem tartották védésre alkalmasnak. Sőt, a plágium gyanúja is felmerült, több alkalommal tárgyalt az ügyről az egyetem dékánja mind Penkowával, mind a plágiumügyekben illetékes dán hivatallal. A dékán végül két külföldi, egy norvég és egy svéd szakértőt bízott meg Penkowa munkájának felülvizsgálatával, akik 2004-ben arra a következtetésre jutottak, hogy Penkowát nem lehet elmarasztalni, a disszertáció kérdéses pontjai csak félreértelmezhetőek, nincsenek megfelelően kifejtve. Így Penkowa még ebben az évben benyújthatta disszertációja második, átdolgozott változatát, amely a korábban kérdésesnek tartott kutatásokat csak részben tartalmazta, dolgozatát pedig 2006-ban sikeresen meg is védte.

Mindeközben Penkowa 2004-ben oktatói állást kapott a Koppenhágai Egyetem neuroanatómiai tanszékén, valamint egy orvosi kutatásokat finanszírozó magánalapítvány, az IMK Almene Fund pályázatán elnyert egy hároméves kutatói ösztöndíjat is, összesen több mint 5,6 millió dán korona (234,7 millió forint) értékben. A következő években pedig több mint száz publikációt jelentetett meg peer reviewed folyóiratokban, tehát sikert sikerre halmozott.

2007-ben azonban három diák azzal fordult Elisabeth Bockhoz, Penkowa tudományos segédmunkatársához, hogy szerintük nem reprodukálhatóak, így nem is igazolhatóak Penkowa kutatási eredményei. Bock komolyan vette a diákok vádjait, a panaszokat pedig továbbította a dékánhoz. Viszonylag rövid vizsgálat után, amely során Bock szerint a diákokat meg sem hallgatták, az ügyben eljáró bizottság úgy döntött, Penkowa eredményei és kutatása nem kifogásolhatóak, igaz, tanítási módszerei kritizálhatóak, Bockot pedig elmarasztalták az alaptalan vádaskodásért.

(folyt.köv.)

A cikket Kiss Eszter írta.

Kép innen.